.Brosella.

Student Performances

Kristal Klaar is een origineel concept waarmee jonge muziekstudenten geconfronteerd kunnen worden met een “echt” publiek in het
gezelschap van professionele muzikanten.

Historiek

Een leraar klarinet van de Kunsthumaniora Brussel, John Van Laethem, had het plan opgevat om concerten te organiseren met de beste leerlingen van de school en zo uit te pakken met het talent van de studenten (en hun leraars). De directeur, Jurgen Wayenberg, stelde dat de school geen ervaring had als organisator van culturele evenementen en wenste de idee in de handen te geven van VVB. VVB werd gevraagd de productie van Krystal Klaar op zich te nemen.

Daar de concerten zouden plaats vinden in de Spiegelzaal van het Gemeenschapscentrum “De Markten”, dat zich bevindt in de vroegere gebouwen van de Cristallerie Val-Saint-Lambert, werd beslist om de betekenissen van het woord te gebruiken in de naam van het evenement. Kristal klinkt klaar en lang, zoals wij dat toewensen aan het jong talent dat wij daar aan bod willen laten komen.

In een tweede tijd zal dit project ook uitmonden in een vorming, die de studenten van de Kunsthumaniora moet helpen ‘zich te verkopen’ op de markt. Totnogtoe leveren vele scholen, Academies, Kunsthumaniora’s en Conservatoria zeer talentvolle virtuozen af, maar dan begint de realiteit van het muzikantenleven: werk vinden!

De organisatorische know how van VVB kan in dit verband een aanzienlijke meerwaarde bieden. Dit project wil dus enerzijds een cultureel hoogstaand evenement zijn waar zoveel mogelijk publiek kan van komen genieten. Maar het wil ook een experiment zijn van een totaal nieuwe pedagogische bijdrage in het schoollandschap, een laboratorium dat zeer nauw aansluit met de Kunst- en Cultuureducatie die in de onderwijswereld van vandaag opgang maakt.

Seizoen 2019-2020

24.10.2019 The Wizard of Oz – GC Nekkersdal, Laken (Brussel)
13.02.2020 Tom & Jerry – La Tentation, Brussel
14.05.2020 To Be Continued – De Markten, Brussel

Volg ons op Facebook