Steun ons

Steun ons

Brosella is erkend door de FOD Financiën tot het uitreiken van fiscale attesten voor giften vanaf 40,00 €.

Uw uiterst welgekomen giften kunnen gestort worden op rekening BE80 7310 2086 5277